ஆன் தேவதை

ஆன் தேவதை

பாடகர்கள் : வினீத் ஸ்ரீனிவாசன், யாசின் நிசார்,எஸ். ரியாஸ் மற்றும்,அரவிந்த் ஸ்ரீனிவாஸ்,சைத்ரா அம்பாடிபுடி,கோல்டு தேவராஜ்,மற்றும் ஜாக்குலின் மேரி
இசையமைப்பாளர் : ஜிப்ரான்

விவரங்கள் :
ஆன் தேவதை என்ற தமிழ் படத்தில் பாடல்களுக்கு இசையமைத்தவர் ஜிப்ரான். ஆன் தேவதை படத்தின் பாடல்களை பாடியவர்கள் வினீத் ஸ்ரீனிவாசன், யாசின் நிசார்,எஸ். ரியாஸ் மற்றும்,அரவிந்த் ஸ்ரீனிவாஸ்,சைத்ரா அம்பாடிபுடி,கோல்டு தேவராஜ்,மற்றும் ஜாக்குலின் மேரி. ஆன் தேவதை படத்தின் அனைத்து பாடல்களை இசைமினி டே இல் கேட்டு ரசிக்கவும், மற்றும் விருப்பம் போல ஆன் தேவதை படத்தின் பாட்டு டவுன்லோட் செய்யவும்.

படத்தின் அனைத்து பாடல்களும் கீழ் வருபவை

[pagelist_ext child_of=”current” image_width=”150″ image_height=”150″ ]

ஆன் தேவதை தேடல் சொற்கள்:
ஆன் தேவதை இசைமினி
இசைமினி 2022 தமிழ் மூவீஸ்
ஆன் தேவதை இசைமினி சாங்ஸ்
ஆன் தேவதை மூவீஸ்டா
இசைமினி டப்பிங் மூவீஸ்
தமிழ் ராக்கர்ஸ் இசைமினி
இசைமினி 2022 படம் பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு
தமிழ்யோகி இசைமினி
தமிழ் படம் பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு இசைமினி
இசைமினி தமிழ் ராக்கர்ஸ் 2022
இசைமினி தமிழ் மூவீஸ் 2022 பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
தமிழ் இசைமினி
இசைமினி ஆன் தேவதை
இசைமினி 2022 தமிழ் மூவீஸ் ஆன் தேவதை
இசைமினி பின்னணி இசை ஆன் தேவதை
இசைமினி காம் 2022 படம் பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
இசைமினி காம் டப்பிங் மூவீஸ் 2022
இசைமினி காம் 2022 தமிழ் டப்பிங் மூவீஸ்
இசைமினி காம் சாங்ஸ் வரிகள் டவுன்லோடு
இசைமினி டப்பிங் கலெக்சன்
டப்பிங் மூவீஸ் தமிழ் இசைமினி 2021
பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு மூவீஸ் இன் இசைமினி
பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு தமிழ் எம்பி3 சாங்ஸ் இசைமினி
பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு தமிழ் மூவீஸ் 2022 இசைமினி
பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு இசைமினி எம்பி3 சாங்ஸ்
இசைமினி இங்கிலிஷ் மூவீஸ் 2022
இசைமினி இங்கிலிஷ்
இசைமினி இங்கிலிஷ் 2022
இசைமினி இங்கிலிஷ் சாங்ஸ் பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
இசைமினி ஃபிரீ பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு 2022
இசைமினி ஃபிரீ பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு சாங்ஸ்
இசைமினி ஃபார் பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு
ஃபிரீ பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு இசைமினி எம்பி3 சாங்ஸ்
இசைமினி கூகிள்
ஆன் தேவதை படம் பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
ஆன் தேவதை தமிழ் மூவீஸ்
ஆன் தேவதை தமிழ் சாங்ஸ்
ஆன் தேவதை தமிழ் பாட்டு
ஆன் தேவதை எம்பி3 , ஆன் தேவதை சாங்ஸ்
ஐடியூன்ஸ் மற்றும் இசைமினி ஆடியோ சாங்ஸ்

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (அகேகே)
1. ஆன் தேவதை படத்திற்கு இசையமைத்தவர் யார்?
பதில்: ஆன் தேவதை படத்தில் அனைத்து பாடல்களுக்கும் ஜிப்ரான் இசையமைத்துள்ளார் .
2. ஆன் தேவதை படத்தின் பாடல்களை பாடியவர்கள் யார்?
பதில்: ஆன் தேவதை படத்தின் பாடகர்கள் வினீத் ஸ்ரீனிவாசன், யாசின் நிசார்,எஸ். ரியாஸ் மற்றும்,அரவிந்த் ஸ்ரீனிவாஸ்,சைத்ரா அம்பாடிபுடி,கோல்டு தேவராஜ்,மற்றும் ஜாக்குலின் மேரி.
3. ஆன் தேவதை படத்தில் உள்ள பாடல்கள் யாவை?
பதில்: ஆன் தேவதை படத்தில் உள்ள பாடல்கள் நிகாரா தான் நிகாரா,மலரின் நறுமணம்,பேசுகிண்டேன் பேசுகிண்டேன்,ரோட்டுக்கடை பார்ட்டி இது ஆகியவை ஆகும்.