வாங்க கடல்

This content is also available in: English

பாடகர்கள்: அஜீஸ் அசோக் , ஷோபனா வாசுதேவன்
இசையமைப்பாளர்: அடியே அரக்கியே சிரிக்கியே அழகியே
படம்: மகுடம்

இந்த பாடலை பற்றி :
மகுடம் படத்திலிருந்து வாங்க கடல் என்ற பாடலை பாடிய பாடகர்கள் அஜீஸ் அசோக் , ஷோபனா வாசுதேவன். இந்த பாடலுக்கு இசையமைத்த இசையமைப்பாளர் அடியே அரக்கியே சிரிக்கியே அழகியே.வாங்க கடல் பாடல் வரிகள் கீழே உள்ளது.

மகுடம் படத்தின் வாங்க கடல் பாடலின் வரிகள்

மனச சிரிச்சியே பறிச்சியே திருடியே
அடியே அரக்கியே சிரிக்கியே அழகியே
மனச சிரிச்சியே பறிச்சியே திருடியே

ஆண் : ஓர பார்வையில் நீயும் பாக்குற
போற போக்குல என்ன மெல்ல

பெண் : எந்தன் மனசுல தேங்குனான்
என்ன உசுருல தாங்குனான்
கண்டபடி நானும் ஏங்குனேன்
கண்ணே உன்னால நான்

பெண் : அடி கண்ண கட்டி காதல விட்ட
என்ன செய்வேன் நான் மெதப்புல
கிட்ட கிட்ட நெருங்கி வந்தேன்
உள்ளுக்குள்ள நான் நடுங்குறேன்

ஆண் : ஹே என்ன ஒரு பார்வையில
நீயும் சாய்க்கிறியே என்ன சாய்க்கிறியே

பெண் : உசுர நான் புடிச்சி வைக்கிறேன்
உன் கூட வாழவே

ஆண் : அடியே அரக்கியே சிரிக்கியே அழகியே
மனச சிரிச்சியே பறிச்சியே திருடியே
அடியே அரக்கியே சிரிக்கியே அழகியே
மனச சிரிச்சியே பறிச்சியே திருடியே

ஆண் : ஓர பார்வையில் நீயும் பாக்குற
போற போக்குல என்ன மெல்ல
காத்த போலவே வீசி போகுற
காதல் வாசனை என்னை கொல்ல

ஆண் : அரக்கியே….
சிரிக்கியே…..
அழகியே…….
மனச சிரிச்ச பறிச்ச திருடி…..

மகுடம் படத்தின் மற்ற பாடல்கள்

வாங்க கடல் தேடல் சொற்கள்:
வாங்க கடல் எம்பி3 வரிகள் டவுன்லோடு
தமிழ் பாட்டு வாங்க கடல் வரிகள் டவுன்லோடு
டவுன்லோடு வாங்க கடல்.எம்பி3 பாட்டு
www வரிகள் டவுன்லோடு வாங்க கடல் பாட்டு
வாங்க கடல் ஐடியூன்ஸ், வாங்க கடல் tamil2lyrics
மகுடம் வாங்க கடல்
வாங்க கடல் பாட்டு வரிகள்
வாங்க கடல் படத்தின் பேர்
வாங்க கடல் ரிங்டோன்
வாங்க கடல் வரிகள்
பாடல் வாங்க கடல்
அடியே அரக்கியே சிரிக்கியே அழகியே வாங்க கடல்