அண்ணனுக்கு ஜெய்

அண்ணனுக்கு ஜெய்

பாடகர்கள் : வேல்முருகன் மற்றும்,லட்சுமி பிரதீப்,எம்ஸி ஜெஸ்,ஸ்டீவ் மற்றும் குழு,ஆண்ட்ரியா ஜெரிமியா,அந்தோணி தாசன்,மற்றும் சம்மியே கூட்டாலிஸ்,தேவா,கானா பாலா
இசையமைப்பாளர் : அர்ரோல் கோரெல்லி

விவரங்கள் :
அண்ணனுக்கு ஜெய் என்ற தமிழ் படத்தில் பாடல்களுக்கு இசையமைத்தவர் அர்ரோல் கோரெல்லி. அண்ணனுக்கு ஜெய் படத்தின் பாடல்களை பாடியவர்கள் வேல்முருகன் மற்றும்,லட்சுமி பிரதீப்,எம்ஸி ஜெஸ்,ஸ்டீவ் மற்றும் குழு,ஆண்ட்ரியா ஜெரிமியா,அந்தோணி தாசன்,மற்றும் சம்மியே கூட்டாலிஸ்,தேவா,கானா பாலா. அண்ணனுக்கு ஜெய் படத்தின் அனைத்து பாடல்களை இசைமினி டே இல் கேட்டு ரசிக்கவும், மற்றும் விருப்பம் போல அண்ணனுக்கு ஜெய் படத்தின் பாட்டு டவுன்லோட் செய்யவும்.

படத்தின் அனைத்து பாடல்களும் கீழ் வருபவை

[pagelist_ext child_of=”current” image_width=”150″ image_height=”150″ ]

அண்ணனுக்கு ஜெய் தேடல் சொற்கள்:
அண்ணனுக்கு ஜெய் இசைமினி
இசைமினி 2022 தமிழ் மூவீஸ்
அண்ணனுக்கு ஜெய் இசைமினி சாங்ஸ்
அண்ணனுக்கு ஜெய் மூவீஸ்டா
இசைமினி டப்பிங் மூவீஸ்
தமிழ் ராக்கர்ஸ் இசைமினி
இசைமினி 2022 படம் பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு
தமிழ்யோகி இசைமினி
தமிழ் படம் பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு இசைமினி
இசைமினி தமிழ் ராக்கர்ஸ் 2022
இசைமினி தமிழ் மூவீஸ் 2022 பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
தமிழ் இசைமினி
இசைமினி அண்ணனுக்கு ஜெய்
இசைமினி 2022 தமிழ் மூவீஸ் அண்ணனுக்கு ஜெய்
இசைமினி பின்னணி இசை அண்ணனுக்கு ஜெய்
இசைமினி காம் 2022 படம் பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
இசைமினி காம் டப்பிங் மூவீஸ் 2022
இசைமினி காம் 2022 தமிழ் டப்பிங் மூவீஸ்
இசைமினி காம் சாங்ஸ் வரிகள் டவுன்லோடு
இசைமினி டப்பிங் கலெக்சன்
டப்பிங் மூவீஸ் தமிழ் இசைமினி 2021
பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு மூவீஸ் இன் இசைமினி
பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு தமிழ் எம்பி3 சாங்ஸ் இசைமினி
பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு தமிழ் மூவீஸ் 2022 இசைமினி
பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு இசைமினி எம்பி3 சாங்ஸ்
இசைமினி இங்கிலிஷ் மூவீஸ் 2022
இசைமினி இங்கிலிஷ்
இசைமினி இங்கிலிஷ் 2022
இசைமினி இங்கிலிஷ் சாங்ஸ் பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
இசைமினி ஃபிரீ பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு 2022
இசைமினி ஃபிரீ பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு சாங்ஸ்
இசைமினி ஃபார் பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு
ஃபிரீ பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு இசைமினி எம்பி3 சாங்ஸ்
இசைமினி கூகிள்
அண்ணனுக்கு ஜெய் படம் பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
அண்ணனுக்கு ஜெய் தமிழ் மூவீஸ்
அண்ணனுக்கு ஜெய் தமிழ் சாங்ஸ்
அண்ணனுக்கு ஜெய் தமிழ் பாட்டு
அண்ணனுக்கு ஜெய் எம்பி3 , அண்ணனுக்கு ஜெய் சாங்ஸ்
ஐடியூன்ஸ் மற்றும் இசைமினி ஆடியோ சாங்ஸ்

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (அகேகே)
1. அண்ணனுக்கு ஜெய் படத்திற்கு இசையமைத்தவர் யார்?
பதில்: அண்ணனுக்கு ஜெய் படத்தில் அனைத்து பாடல்களுக்கும் அர்ரோல் கோரெல்லி இசையமைத்துள்ளார் .
2. அண்ணனுக்கு ஜெய் படத்தின் பாடல்களை பாடியவர்கள் யார்?
பதில்: அண்ணனுக்கு ஜெய் படத்தின் பாடகர்கள் வேல்முருகன் மற்றும்,லட்சுமி பிரதீப்,எம்ஸி ஜெஸ்,ஸ்டீவ் மற்றும் குழு,ஆண்ட்ரியா ஜெரிமியா,அந்தோணி தாசன்,மற்றும் சம்மியே கூட்டாலிஸ்,தேவா,கானா பாலா.
3. அண்ணனுக்கு ஜெய் படத்தில் உள்ள பாடல்கள் யாவை?
பதில்: அண்ணனுக்கு ஜெய் படத்தில் உள்ள பாடல்கள் மானே தேனே,எம் பெரு மாட்டா,மாயக்குரானே,அஞ்சா நெஞ்சனே,தாரு மாறா,சத்தி மேலதா ஆகியவை ஆகும்.