பாகமதி

பாகமதி

பாடகர்கள் : ஜ்யோத்ஸ்னா ராதாகிருஷ்ணன்
இசையமைப்பாளர் : எஸ். தமன்

விவரங்கள் :
பாகமதி என்ற தமிழ் படத்தில் பாடல்களுக்கு இசையமைத்தவர் எஸ். தமன். பாகமதி படத்தின் பாடல்களை பாடியவர்கள் ஜ்யோத்ஸ்னா ராதாகிருஷ்ணன். பாகமதி படத்தின் அனைத்து பாடல்களை இசைமினி டே இல் கேட்டு ரசிக்கவும், மற்றும் விருப்பம் போல பாகமதி படத்தின் பாட்டு டவுன்லோட் செய்யவும்.

படத்தின் அனைத்து பாடல்களும் கீழ் வருபவை

[pagelist_ext child_of=”current” image_width=”150″ image_height=”150″ ]

பாகமதி தேடல் சொற்கள்:
பாகமதி இசைமினி
இசைமினி 2022 தமிழ் மூவீஸ்
பாகமதி இசைமினி சாங்ஸ்
பாகமதி மூவீஸ்டா
இசைமினி டப்பிங் மூவீஸ்
தமிழ் ராக்கர்ஸ் இசைமினி
இசைமினி 2022 படம் பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு
தமிழ்யோகி இசைமினி
தமிழ் படம் பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு இசைமினி
இசைமினி தமிழ் ராக்கர்ஸ் 2022
இசைமினி தமிழ் மூவீஸ் 2022 பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
தமிழ் இசைமினி
இசைமினி பாகமதி
இசைமினி 2022 தமிழ் மூவீஸ் பாகமதி
இசைமினி பின்னணி இசை பாகமதி
இசைமினி காம் 2022 படம் பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
இசைமினி காம் டப்பிங் மூவீஸ் 2022
இசைமினி காம் 2022 தமிழ் டப்பிங் மூவீஸ்
இசைமினி காம் சாங்ஸ் வரிகள் டவுன்லோடு
இசைமினி டப்பிங் கலெக்சன்
டப்பிங் மூவீஸ் தமிழ் இசைமினி 2021
பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு மூவீஸ் இன் இசைமினி
பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு தமிழ் எம்பி3 சாங்ஸ் இசைமினி
பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு தமிழ் மூவீஸ் 2022 இசைமினி
பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு இசைமினி எம்பி3 சாங்ஸ்
இசைமினி இங்கிலிஷ் மூவீஸ் 2022
இசைமினி இங்கிலிஷ்
இசைமினி இங்கிலிஷ் 2022
இசைமினி இங்கிலிஷ் சாங்ஸ் பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
இசைமினி ஃபிரீ பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு 2022
இசைமினி ஃபிரீ பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு சாங்ஸ்
இசைமினி ஃபார் பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு
ஃபிரீ பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு இசைமினி எம்பி3 சாங்ஸ்
இசைமினி கூகிள்
பாகமதி படம் பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
பாகமதி தமிழ் மூவீஸ்
பாகமதி தமிழ் சாங்ஸ்
பாகமதி தமிழ் பாட்டு
பாகமதி எம்பி3 , பாகமதி சாங்ஸ்
ஐடியூன்ஸ் மற்றும் இசைமினி ஆடியோ சாங்ஸ்

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (அகேகே)
1. பாகமதி படத்திற்கு இசையமைத்தவர் யார்?
பதில்: பாகமதி படத்தில் அனைத்து பாடல்களுக்கும் எஸ். தமன் இசையமைத்துள்ளார் .
2. பாகமதி படத்தின் பாடல்களை பாடியவர்கள் யார்?
பதில்: பாகமதி படத்தின் பாடகர்கள் ஜ்யோத்ஸ்னா ராதாகிருஷ்ணன்.
3. பாகமதி படத்தில் உள்ள பாடல்கள் யாவை?
பதில்: பாகமதி படத்தில் உள்ள பாடல்கள் மந்தாரா ஆகியவை ஆகும்.