காற்றின் மொழி

காற்றின் மொழி

பாடகர்கள் : நகுல் அப்யங்கர்,பென்னி டயல்,மற்றும் ஸ்வேதா எஸ். கிருஷ்ணன்,சித் ஸ்ரீராம்,ஜோனிடா காந்தி
இசையமைப்பாளர் : ஏ. ஹச். காஷிப்

விவரங்கள் :
காற்றின் மொழி என்ற தமிழ் படத்தில் பாடல்களுக்கு இசையமைத்தவர் ஏ. ஹச். காஷிப். காற்றின் மொழி படத்தின் பாடல்களை பாடியவர்கள் நகுல் அப்யங்கர்,பென்னி டயல்,மற்றும் ஸ்வேதா எஸ். கிருஷ்ணன்,சித் ஸ்ரீராம்,ஜோனிடா காந்தி. காற்றின் மொழி படத்தின் அனைத்து பாடல்களை இசைமினி டே இல் கேட்டு ரசிக்கவும், மற்றும் விருப்பம் போல காற்றின் மொழி படத்தின் பாட்டு டவுன்லோட் செய்யவும்.

படத்தின் அனைத்து பாடல்களும் கீழ் வருபவை

[pagelist_ext child_of=”current” image_width=”150″ image_height=”150″ ]

காற்றின் மொழி தேடல் சொற்கள்:
காற்றின் மொழி இசைமினி
இசைமினி 2022 தமிழ் மூவீஸ்
காற்றின் மொழி இசைமினி சாங்ஸ்
காற்றின் மொழி மூவீஸ்டா
இசைமினி டப்பிங் மூவீஸ்
தமிழ் ராக்கர்ஸ் இசைமினி
இசைமினி 2022 படம் பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு
தமிழ்யோகி இசைமினி
தமிழ் படம் பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு இசைமினி
இசைமினி தமிழ் ராக்கர்ஸ் 2022
இசைமினி தமிழ் மூவீஸ் 2022 பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
தமிழ் இசைமினி
இசைமினி காற்றின் மொழி
இசைமினி 2022 தமிழ் மூவீஸ் காற்றின் மொழி
இசைமினி பின்னணி இசை காற்றின் மொழி
இசைமினி காம் 2022 படம் பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
இசைமினி காம் டப்பிங் மூவீஸ் 2022
இசைமினி காம் 2022 தமிழ் டப்பிங் மூவீஸ்
இசைமினி காம் சாங்ஸ் வரிகள் டவுன்லோடு
இசைமினி டப்பிங் கலெக்சன்
டப்பிங் மூவீஸ் தமிழ் இசைமினி 2021
பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு மூவீஸ் இன் இசைமினி
பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு தமிழ் எம்பி3 சாங்ஸ் இசைமினி
பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு தமிழ் மூவீஸ் 2022 இசைமினி
பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு இசைமினி எம்பி3 சாங்ஸ்
இசைமினி இங்கிலிஷ் மூவீஸ் 2022
இசைமினி இங்கிலிஷ்
இசைமினி இங்கிலிஷ் 2022
இசைமினி இங்கிலிஷ் சாங்ஸ் பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
இசைமினி ஃபிரீ பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு 2022
இசைமினி ஃபிரீ பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு சாங்ஸ்
இசைமினி ஃபார் பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு
ஃபிரீ பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு இசைமினி எம்பி3 சாங்ஸ்
இசைமினி கூகிள்
காற்றின் மொழி படம் பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
காற்றின் மொழி தமிழ் மூவீஸ்
காற்றின் மொழி தமிழ் சாங்ஸ்
காற்றின் மொழி தமிழ் பாட்டு
காற்றின் மொழி எம்பி3 , காற்றின் மொழி சாங்ஸ்
ஐடியூன்ஸ் மற்றும் இசைமினி ஆடியோ சாங்ஸ்

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (அகேகே)
1. காற்றின் மொழி படத்திற்கு இசையமைத்தவர் யார்?
பதில்: காற்றின் மொழி படத்தில் அனைத்து பாடல்களுக்கும் ஏ. ஹச். காஷிப் இசையமைத்துள்ளார் .
2. காற்றின் மொழி படத்தின் பாடல்களை பாடியவர்கள் யார்?
பதில்: காற்றின் மொழி படத்தின் பாடகர்கள் நகுல் அப்யங்கர்,பென்னி டயல்,மற்றும் ஸ்வேதா எஸ். கிருஷ்ணன்,சித் ஸ்ரீராம்,ஜோனிடா காந்தி.
3. காற்றின் மொழி படத்தில் உள்ள பாடல்கள் யாவை?
பதில்: காற்றின் மொழி படத்தில் உள்ள பாடல்கள் கெளம்பிதாலே விஜயலட்சுமி,அழுக்கு பொண்டாட்டி,போ உரவே,றெக்கை துளிர்த ஆகியவை ஆகும்.