மேட்டுக்குடி

மேட்டுக்குடி

பாடகர்கள் : ஸ்வர்ண லதா,மனோ,ஸ்வர்ணலதா,கிருஷ்ணசந்தர்,சிற்பி,இஷ்ரத்,கே.எஸ். சித்ரா
இசையமைப்பாளர் : சிற்பி

விவரங்கள் :
மேட்டுக்குடி என்ற தமிழ் படத்தில் பாடல்களுக்கு இசையமைத்தவர் சிற்பி. மேட்டுக்குடி படத்தின் பாடல்களை பாடியவர்கள் ஸ்வர்ண லதா,மனோ,ஸ்வர்ணலதா,கிருஷ்ணசந்தர்,சிற்பி,இஷ்ரத்,கே.எஸ். சித்ரா. மேட்டுக்குடி படத்தின் அனைத்து பாடல்களை இசைமினி டே இல் கேட்டு ரசிக்கவும், மற்றும் விருப்பம் போல மேட்டுக்குடி படத்தின் பாட்டு டவுன்லோட் செய்யவும்.

படத்தின் அனைத்து பாடல்களும் கீழ் வருபவை

[pagelist_ext child_of=”current” image_width=”150″ image_height=”150″ ]

மேட்டுக்குடி தேடல் சொற்கள்:
மேட்டுக்குடி இசைமினி
இசைமினி 2022 தமிழ் மூவீஸ்
மேட்டுக்குடி இசைமினி சாங்ஸ்
மேட்டுக்குடி மூவீஸ்டா
இசைமினி டப்பிங் மூவீஸ்
தமிழ் ராக்கர்ஸ் இசைமினி
இசைமினி 2022 படம் பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு
தமிழ்யோகி இசைமினி
தமிழ் படம் பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு இசைமினி
இசைமினி தமிழ் ராக்கர்ஸ் 2022
இசைமினி தமிழ் மூவீஸ் 2022 பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
தமிழ் இசைமினி
இசைமினி மேட்டுக்குடி
இசைமினி 2022 தமிழ் மூவீஸ் மேட்டுக்குடி
இசைமினி பின்னணி இசை மேட்டுக்குடி
இசைமினி காம் 2022 படம் பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
இசைமினி காம் டப்பிங் மூவீஸ் 2022
இசைமினி காம் 2022 தமிழ் டப்பிங் மூவீஸ்
இசைமினி காம் சாங்ஸ் வரிகள் டவுன்லோடு
இசைமினி டப்பிங் கலெக்சன்
டப்பிங் மூவீஸ் தமிழ் இசைமினி 2021
பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு மூவீஸ் இன் இசைமினி
பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு தமிழ் எம்பி3 சாங்ஸ் இசைமினி
பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு தமிழ் மூவீஸ் 2022 இசைமினி
பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு இசைமினி எம்பி3 சாங்ஸ்
இசைமினி இங்கிலிஷ் மூவீஸ் 2022
இசைமினி இங்கிலிஷ்
இசைமினி இங்கிலிஷ் 2022
இசைமினி இங்கிலிஷ் சாங்ஸ் பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
இசைமினி ஃபிரீ பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு 2022
இசைமினி ஃபிரீ பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு சாங்ஸ்
இசைமினி ஃபார் பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு
ஃபிரீ பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு இசைமினி எம்பி3 சாங்ஸ்
இசைமினி கூகிள்
மேட்டுக்குடி படம் பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
மேட்டுக்குடி தமிழ் மூவீஸ்
மேட்டுக்குடி தமிழ் சாங்ஸ்
மேட்டுக்குடி தமிழ் பாட்டு
மேட்டுக்குடி எம்பி3 , மேட்டுக்குடி சாங்ஸ்
ஐடியூன்ஸ் மற்றும் இசைமினி ஆடியோ சாங்ஸ்

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (அகேகே)
1. மேட்டுக்குடி படத்திற்கு இசையமைத்தவர் யார்?
பதில்: மேட்டுக்குடி படத்தில் அனைத்து பாடல்களுக்கும் சிற்பி இசையமைத்துள்ளார் .
2. மேட்டுக்குடி படத்தின் பாடல்களை பாடியவர்கள் யார்?
பதில்: மேட்டுக்குடி படத்தின் பாடகர்கள் ஸ்வர்ண லதா,மனோ,ஸ்வர்ணலதா,கிருஷ்ணசந்தர்,சிற்பி,இஷ்ரத்,கே.எஸ். சித்ரா.
3. மேட்டுக்குடி படத்தில் உள்ள பாடல்கள் யாவை?
பதில்: மேட்டுக்குடி படத்தில் உள்ள பாடல்கள் அன்புள்ள மன்னவனே,அடி யாராது யாராது அங்கே,மானா மதுரை குண்டு மல்லியே,இந்த பூந்தென்றல்,வெல்வெட்டா வெல்வெட்டா ஆகியவை ஆகும்.