திரு. சந்திரமௌலி

பாடகர்கள் : சாம் சி. எஸ் மற்றும் சின்மய்,குணா,ஸ்வாகதா எஸ். கிருஷ்ணன்,சாம் சி.எஸ்,முகேஷ் மற்றும் ரஞ்சித் கோவிந்த்,சாம் சி. எஸ் மற்றும்பிருந்தா சிவகுமார்
இசையமைப்பாளர் : சாம் சி. எஸ்

விவரங்கள் :
திரு. சந்திரமௌலி என்ற தமிழ் படத்தில் பாடல்களுக்கு இசையமைத்தவர் சாம் சி. எஸ். திரு. சந்திரமௌலி படத்தின் பாடல்களை பாடியவர்கள் சாம் சி. எஸ் மற்றும் சின்மய்,குணா,ஸ்வாகதா எஸ். கிருஷ்ணன்,சாம் சி.எஸ்,முகேஷ் மற்றும் ரஞ்சித் கோவிந்த்,சாம் சி. எஸ் மற்றும்பிருந்தா சிவகுமார். திரு. சந்திரமௌலி படத்தின் அனைத்து பாடல்களை இசைமினி டே இல் கேட்டு ரசிக்கவும், மற்றும் விருப்பம் போல திரு. சந்திரமௌலி படத்தின் பாட்டு டவுன்லோட் செய்யவும்.

படத்தின் அனைத்து பாடல்களும் கீழ் வருபவை

[pagelist_ext child_of=”current” image_width=”150″ image_height=”150″ ]

திரு. சந்திரமௌலி தேடல் சொற்கள்:
திரு. சந்திரமௌலி இசைமினி
இசைமினி 2022 தமிழ் மூவீஸ்
திரு. சந்திரமௌலி இசைமினி சாங்ஸ்
திரு. சந்திரமௌலி மூவீஸ்டா
இசைமினி டப்பிங் மூவீஸ்
தமிழ் ராக்கர்ஸ் இசைமினி
இசைமினி 2022 படம் பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு
தமிழ்யோகி இசைமினி
தமிழ் படம் பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு இசைமினி
இசைமினி தமிழ் ராக்கர்ஸ் 2022
இசைமினி தமிழ் மூவீஸ் 2022 பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
தமிழ் இசைமினி
இசைமினி திரு. சந்திரமௌலி
இசைமினி 2022 தமிழ் மூவீஸ் திரு. சந்திரமௌலி
இசைமினி பின்னணி இசை திரு. சந்திரமௌலி
இசைமினி காம் 2022 படம் பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
இசைமினி காம் டப்பிங் மூவீஸ் 2022
இசைமினி காம் 2022 தமிழ் டப்பிங் மூவீஸ்
இசைமினி காம் சாங்ஸ் வரிகள் டவுன்லோடு
இசைமினி டப்பிங் கலெக்சன்
டப்பிங் மூவீஸ் தமிழ் இசைமினி 2021
பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு மூவீஸ் இன் இசைமினி
பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு தமிழ் எம்பி3 சாங்ஸ் இசைமினி
பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு தமிழ் மூவீஸ் 2022 இசைமினி
பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு இசைமினி எம்பி3 சாங்ஸ்
இசைமினி இங்கிலிஷ் மூவீஸ் 2022
இசைமினி இங்கிலிஷ்
இசைமினி இங்கிலிஷ் 2022
இசைமினி இங்கிலிஷ் சாங்ஸ் பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
இசைமினி ஃபிரீ பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு 2022
இசைமினி ஃபிரீ பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு சாங்ஸ்
இசைமினி ஃபார் பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு
ஃபிரீ பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு இசைமினி எம்பி3 சாங்ஸ்
இசைமினி கூகிள்
திரு. சந்திரமௌலி படம் பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
திரு. சந்திரமௌலி தமிழ் மூவீஸ்
திரு. சந்திரமௌலி தமிழ் சாங்ஸ்
திரு. சந்திரமௌலி தமிழ் பாட்டு
திரு. சந்திரமௌலி எம்பி3 , திரு. சந்திரமௌலி சாங்ஸ்
ஐடியூன்ஸ் மற்றும் இசைமினி ஆடியோ சாங்ஸ்

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (அகேகே)
1. திரு. சந்திரமௌலி படத்திற்கு இசையமைத்தவர் யார்?
பதில்: திரு. சந்திரமௌலி படத்தில் அனைத்து பாடல்களுக்கும் சாம் சி. எஸ் இசையமைத்துள்ளார் .
2. திரு. சந்திரமௌலி படத்தின் பாடல்களை பாடியவர்கள் யார்?
பதில்: திரு. சந்திரமௌலி படத்தின் பாடகர்கள் சாம் சி. எஸ் மற்றும் சின்மய்,குணா,ஸ்வாகதா எஸ். கிருஷ்ணன்,சாம் சி.எஸ்,முகேஷ் மற்றும் ரஞ்சித் கோவிந்த்,சாம் சி. எஸ் மற்றும்பிருந்தா சிவகுமார்.
3. திரு. சந்திரமௌலி படத்தில் உள்ள பாடல்கள் யாவை?
பதில்: திரு. சந்திரமௌலி படத்தில் உள்ள பாடல்கள் ஏதேதோ ஆனேனே,கண்டபாடி,கல்லூலியே,ராஜாதி ராஜா,திரு. சந்திரமௌலி தீம் ஆகியவை ஆகும்.