பகலில் ஒரு இரவு

பாடகர்கள் : எஸ். பி. பாலசுப்ரமண்யம்,எஸ். ஜானகி,ஜெயச்சந்திரன்,இளையராஜா மற்றும் ஜென்சி
இசையமைப்பாளர் : இளையராஜா

விவரங்கள் :
பகலில் ஒரு இரவு என்ற தமிழ் படத்தில் பாடல்களுக்கு இசையமைத்தவர் இளையராஜா. பகலில் ஒரு இரவு படத்தின் பாடல்களை பாடியவர்கள் எஸ். பி. பாலசுப்ரமண்யம்,எஸ். ஜானகி,ஜெயச்சந்திரன்,இளையராஜா மற்றும் ஜென்சி. பகலில் ஒரு இரவு படத்தின் அனைத்து பாடல்களை இசைமினி டே இல் கேட்டு ரசிக்கவும், மற்றும் விருப்பம் போல பகலில் ஒரு இரவு படத்தின் பாட்டு டவுன்லோட் செய்யவும்.

படத்தின் அனைத்து பாடல்களும் கீழ் வருபவை

[pagelist_ext child_of=”current” image_width=”150″ image_height=”150″ ]

பகலில் ஒரு இரவு தேடல் சொற்கள்:
பகலில் ஒரு இரவு இசைமினி
இசைமினி 2022 தமிழ் மூவீஸ்
பகலில் ஒரு இரவு இசைமினி சாங்ஸ்
பகலில் ஒரு இரவு மூவீஸ்டா
இசைமினி டப்பிங் மூவீஸ்
தமிழ் ராக்கர்ஸ் இசைமினி
இசைமினி 2022 படம் பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு
தமிழ்யோகி இசைமினி
தமிழ் படம் பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு இசைமினி
இசைமினி தமிழ் ராக்கர்ஸ் 2022
இசைமினி தமிழ் மூவீஸ் 2022 பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
தமிழ் இசைமினி
இசைமினி பகலில் ஒரு இரவு
இசைமினி 2022 தமிழ் மூவீஸ் பகலில் ஒரு இரவு
இசைமினி பின்னணி இசை பகலில் ஒரு இரவு
இசைமினி காம் 2022 படம் பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
இசைமினி காம் டப்பிங் மூவீஸ் 2022
இசைமினி காம் 2022 தமிழ் டப்பிங் மூவீஸ்
இசைமினி காம் சாங்ஸ் வரிகள் டவுன்லோடு
இசைமினி டப்பிங் கலெக்சன்
டப்பிங் மூவீஸ் தமிழ் இசைமினி 2021
பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு மூவீஸ் இன் இசைமினி
பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு தமிழ் எம்பி3 சாங்ஸ் இசைமினி
பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு தமிழ் மூவீஸ் 2022 இசைமினி
பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு இசைமினி எம்பி3 சாங்ஸ்
இசைமினி இங்கிலிஷ் மூவீஸ் 2022
இசைமினி இங்கிலிஷ்
இசைமினி இங்கிலிஷ் 2022
இசைமினி இங்கிலிஷ் சாங்ஸ் பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
இசைமினி ஃபிரீ பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு 2022
இசைமினி ஃபிரீ பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு சாங்ஸ்
இசைமினி ஃபார் பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு
ஃபிரீ பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு இசைமினி எம்பி3 சாங்ஸ்
இசைமினி கூகிள்
பகலில் ஒரு இரவு படம் பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
பகலில் ஒரு இரவு தமிழ் மூவீஸ்
பகலில் ஒரு இரவு தமிழ் சாங்ஸ்
பகலில் ஒரு இரவு தமிழ் பாட்டு
பகலில் ஒரு இரவு எம்பி3 , பகலில் ஒரு இரவு சாங்ஸ்
ஐடியூன்ஸ் மற்றும் இசைமினி ஆடியோ சாங்ஸ்

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (அகேகே)
1. பகலில் ஒரு இரவு படத்திற்கு இசையமைத்தவர் யார்?
பதில்: பகலில் ஒரு இரவு படத்தில் அனைத்து பாடல்களுக்கும் இளையராஜா இசையமைத்துள்ளார் .
2. பகலில் ஒரு இரவு படத்தின் பாடல்களை பாடியவர்கள் யார்?
பதில்: பகலில் ஒரு இரவு படத்தின் பாடகர்கள் எஸ். பி. பாலசுப்ரமண்யம்,எஸ். ஜானகி,ஜெயச்சந்திரன்,இளையராஜா மற்றும் ஜென்சி.
3. பகலில் ஒரு இரவு படத்தில் உள்ள பாடல்கள் யாவை?
பதில்: பகலில் ஒரு இரவு படத்தில் உள்ள பாடல்கள் இல்லாமை எனும் பூங்காற்று,தாம்த தீம்த ஆடும்,கலையோ சிலையோ,பொன்னரம் பூவரம்,தோட்டம் கொண்ட ராசாவே ஆகியவை ஆகும்.