சின்னஞ்சிறு பூவே

This content is also available in: English

பாடகர்கள்: எஸ். பி. பாலசுப்ரமணியம் , கே. எஸ். சித்ரா
இசையமைப்பாளர்: ரோசாப்பூ ஒரு பெண்ணானதே
படம்: பன்னீர் நதிகள்

இந்த பாடலை பற்றி :
பன்னீர் நதிகள் படத்திலிருந்து சின்னஞ்சிறு பூவே என்ற பாடலை பாடிய பாடகர்கள் எஸ். பி. பாலசுப்ரமணியம் , கே. எஸ். சித்ரா. இந்த பாடலுக்கு இசையமைத்த இசையமைப்பாளர் ரோசாப்பூ ஒரு பெண்ணானதே.சின்னஞ்சிறு பூவே பாடல் வரிகள் கீழே உள்ளது.

பன்னீர் நதிகள் படத்தின் சின்னஞ்சிறு பூவே பாடலின் வரிகள்

பெண் : ஊதாப்பூ இரு கண்ணானதே
ஆண் : நினைத்தாலும் அணைத்தாலும்
அது தேனானதே…….

பெண் : ரோசாப்பூ ஒரு பெண்ணானதே
ஆண் : ஆஅ……ஊதாப்பூ இரு கண்ணானதே

ஆண் : {பவழப் பூவை இதழில்
நானும் பதியம் போடவா

பெண் : பதியம் போட்டு முடிக்க
காலை உதயம் ஆகுமா} (2)

ஆண் : அந்திமல்லி பூவென்ன……ஆ…..
அந்திமல்லி பூவென்ன ஆள் போடுமா
பெண் : மந்திரத்தை காதல்
நெஞ்சம் படிக்க
ஆண் : மன்மதனின் கோயில்
மெல்ல திறக்க

பெண் : ரோசாப்பூ ஒரு பெண்ணானதே
ஆண் : ஊதாப்பூ இரு கண்ணானதே
பெண் : நினைத்தாலும் அணைத்தாலும்
அது தேனானதே…….

ஆண் : ரோசாப்பூ ஒரு பெண்ணானதே
பெண் : ஆஅ……ஊதாப்பூ இரு கண்ணானதே
ஆண் : ஆஅ…….ஆ…..ஆ….

பன்னீர் நதிகள் படத்தின் மற்ற பாடல்கள்

சின்னஞ்சிறு பூவே தேடல் சொற்கள்:
சின்னஞ்சிறு பூவே எம்பி3 வரிகள் டவுன்லோடு
தமிழ் பாட்டு சின்னஞ்சிறு பூவே வரிகள் டவுன்லோடு
டவுன்லோடு சின்னஞ்சிறு பூவே.எம்பி3 பாட்டு
www வரிகள் டவுன்லோடு சின்னஞ்சிறு பூவே பாட்டு
சின்னஞ்சிறு பூவே ஐடியூன்ஸ், சின்னஞ்சிறு பூவே tamil2lyrics
பன்னீர் நதிகள் சின்னஞ்சிறு பூவே
சின்னஞ்சிறு பூவே பாட்டு வரிகள்
சின்னஞ்சிறு பூவே படத்தின் பேர்
சின்னஞ்சிறு பூவே ரிங்டோன்
சின்னஞ்சிறு பூவே வரிகள்
பாடல் சின்னஞ்சிறு பூவே
ரோசாப்பூ ஒரு பெண்ணானதே சின்னஞ்சிறு பூவே