கொட்டுங்க கொட்டுங்க

This content is also available in: English

பாடகர்கள்: மனோ , எஸ். ஜானகி
இசையமைப்பாளர்: இளையராஜா
படம்: ராஜாவின் பார்வையிலே

இந்த பாடலை பற்றி :
ராஜாவின் பார்வையிலே படத்திலிருந்து கொட்டுங்க கொட்டுங்க என்ற பாடலை பாடிய பாடகர்கள் மனோ , எஸ். ஜானகி. இந்த பாடலுக்கு இசையமைத்த இசையமைப்பாளர் இளையராஜா.கொட்டுங்க கொட்டுங்க பாடல் வரிகள் கீழே உள்ளது.

ராஜாவின் பார்வையிலே படத்தின் கொட்டுங்க கொட்டுங்க பாடலின் வரிகள்

பெண் குழு : தந்தா னானா னானா னானா ஓ…..ஓ…
தந்தா னானா னானா னானா ஓ…..ஓ……ஓ……ஓ…
பெண் குழு : ஒரு சுடர் இரு சுடர் ஒளிச் சுடர் மணிச் சுடர்
முத்துச் சுடர் ஆடுதடி
திருவருள் வழங்கிட தெருவெங்கும் விளங்கிட
வண்ணச் சுடர் ஆடுதடி
கார்த்திகை தீபம் கண்ணுக்கழகாகும்
அண்ணக் கிளியே ஏற்று
காலங்கள் தோறும் கன்னியர்கள் வேண்டும்
அம்மன் அடியே போற்று
நல்ல நாளாம் திரு நாளாம்
ஒளிக் கோலம் திருக் கோலம்
நல்ல நாளாம் திரு நாளாம்
ஒளிக் கோலம் திருக் கோலம்
பெண் : ஒரு சுடர் இரு சுடர் ஒளிச் சுடர் மணிச் சுடர்
முத்துச் சுடர் ஆடுதடி
திருவருள் வழங்கிட தெருவெங்கும் விளங்கிட
வண்ணச் சுடர் ஆடுதடி
பெண் குழு : ஓஹோ… ஓஹோ… ஓஹோ… ஓஹோ…
பெண் : நான் ஓர் வரம் உன்னிடம் வாங்க வேண்டும்
பெண் குழு : மங்கலக் குங்குமம் மஞ்சள் பூசியே
பண்டிகை நாள் என ஒன்றாய்க் கூடியே
ஆண் : நூறாண்டுகள் உன்னுடன் வாழ வேண்டும்
பெண் குழு : ஜோதியை வீதியில் எங்கும் ஏந்தியே
ஆதியை அன்னையை நெஞ்சில் போத்தியே
பெண் : நாம் கேட்கும் யாவும் நம் கையில் சேரும்
நாம் பார்க்கும் யாவும் பூஞ்சோலை ஆகும்
ஆண் : வானம் பாடிகள் கானம் பாடிடும்
பொன் வசந்தம் விளங்கும் வருஷம் முழுவதும்
பெண் : ஒரு சுடர் இரு சுடர் ஒளிச் சுடர் மணிச் சுடர்
முத்துச் சுடர் ஆடுதடி
ஆண் : திருவருள் வழங்கிட தெருவெங்கும் விளங்கிட
வண்ணச் சுடர் ஆடுதடி
பெண் : கார்த்திகை தீபம் கண்ணுக்கழகாகும்
அண்ணக் கிளியே ஏற்று
ஆண் : காலங்கள் தோறும் கன்னியர்கள் வேண்டும்
அம்மன் அடியே போற்று
ஆண் : ஓர் ஆயிரம் ஆசைகள் ஊஞ்சல் ஆடும்
பெண் குழு : நெஞ்சிலே நெஞ்சிலே நேசம் பூத்ததே
கொஞ்சலாய் கொஞ்சவே நேரம் வாய்த்ததே
பெண் : ஓர் நாயகன் ஞாபகம் நீங்கிடாமல்
பெண் குழு : தோகையின் தோகையின் தேகம் வாடுது
தென்றலும் தென்றலும் ராகம் பாடுது
ஆண் : பொன் மாலை தோறும் பூந்தீபம் ஏற்றும்
சிருங்காரம் கூடும் நல் யோகம் வேண்டும்
பெண் : தீபம் ஏற்றினால் மாலை மாற்றினால்
என் இதயம் முழுதும் வெளிச்சம் பரவும்
ஆண் : ஒரு சுடர் இரு சுடர் ஒளிச் சுடர் மணிச் சுடர்
முத்துச் சுடர் ஆடுதடி
பெண் : திருவருள் வழங்கிட தெருவெங்கும் விளங்கிட
வண்ணச் சுடர் ஆடுதடி
ஆண் : கார்த்திகை தீபம் கண்ணுக்கழகாகும்
அண்ணக் கிளியே ஏற்று
பெண் : காலங்கள் தோறும் கன்னியர்கள் வேண்டும்
அம்மன் அடியே போற்று
பெண் குழு : நல்ல நாளாம் திரு நாளாம்
ஒளிக் கோலம் திருக் கோலம்
நல்ல நாளாம் திரு நாளாம்
ஒளிக் கோலம் திருக் கோலம்
பெண் குழு : ஒரு சுடர் இரு சுடர் ஒளிச் சுடர் மணிச் சுடர்
முத்துச் சுடர் ஆடுதடி
திருவருள் வழங்கிட தெருவெங்கும் விளங்கிட
வண்ணச் சுடர் ஆடுதடி

ராஜாவின் பார்வையிலே படத்தின் மற்ற பாடல்கள்

கொட்டுங்க கொட்டுங்க தேடல் சொற்கள்:
கொட்டுங்க கொட்டுங்க எம்பி3 வரிகள் டவுன்லோடு
தமிழ் பாட்டு கொட்டுங்க கொட்டுங்க வரிகள் டவுன்லோடு
டவுன்லோடு கொட்டுங்க கொட்டுங்க.எம்பி3 பாட்டு
www வரிகள் டவுன்லோடு கொட்டுங்க கொட்டுங்க பாட்டு
கொட்டுங்க கொட்டுங்க ஐடியூன்ஸ், கொட்டுங்க கொட்டுங்க tamil2lyrics
ராஜாவின் பார்வையிலே கொட்டுங்க கொட்டுங்க
கொட்டுங்க கொட்டுங்க பாட்டு வரிகள்
கொட்டுங்க கொட்டுங்க படத்தின் பேர்
கொட்டுங்க கொட்டுங்க ரிங்டோன்
கொட்டுங்க கொட்டுங்க வரிகள்
பாடல் கொட்டுங்க கொட்டுங்க
இளையராஜா கொட்டுங்க கொட்டுங்க