சாமுண்டி

பாடகர்கள் : எஸ். ஜானகி,எஸ்.பி. பாலசுப்ரமண்யம்
இசையமைப்பாளர் : தேவா

விவரங்கள் :
சாமுண்டி என்ற தமிழ் படத்தில் பாடல்களுக்கு இசையமைத்தவர் தேவா. சாமுண்டி படத்தின் பாடல்களை பாடியவர்கள் எஸ். ஜானகி,எஸ்.பி. பாலசுப்ரமண்யம். சாமுண்டி படத்தின் அனைத்து பாடல்களை இசைமினி டே இல் கேட்டு ரசிக்கவும், மற்றும் விருப்பம் போல சாமுண்டி படத்தின் பாட்டு டவுன்லோட் செய்யவும்.

படத்தின் அனைத்து பாடல்களும் கீழ் வருபவை

[pagelist_ext child_of=”current” image_width=”150″ image_height=”150″ ]

சாமுண்டி தேடல் சொற்கள்:
சாமுண்டி இசைமினி
இசைமினி 2022 தமிழ் மூவீஸ்
சாமுண்டி இசைமினி சாங்ஸ்
சாமுண்டி மூவீஸ்டா
இசைமினி டப்பிங் மூவீஸ்
தமிழ் ராக்கர்ஸ் இசைமினி
இசைமினி 2022 படம் பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு
தமிழ்யோகி இசைமினி
தமிழ் படம் பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு இசைமினி
இசைமினி தமிழ் ராக்கர்ஸ் 2022
இசைமினி தமிழ் மூவீஸ் 2022 பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
தமிழ் இசைமினி
இசைமினி சாமுண்டி
இசைமினி 2022 தமிழ் மூவீஸ் சாமுண்டி
இசைமினி பின்னணி இசை சாமுண்டி
இசைமினி காம் 2022 படம் பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
இசைமினி காம் டப்பிங் மூவீஸ் 2022
இசைமினி காம் 2022 தமிழ் டப்பிங் மூவீஸ்
இசைமினி காம் சாங்ஸ் வரிகள் டவுன்லோடு
இசைமினி டப்பிங் கலெக்சன்
டப்பிங் மூவீஸ் தமிழ் இசைமினி 2021
பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு மூவீஸ் இன் இசைமினி
பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு தமிழ் எம்பி3 சாங்ஸ் இசைமினி
பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு தமிழ் மூவீஸ் 2022 இசைமினி
பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு இசைமினி எம்பி3 சாங்ஸ்
இசைமினி இங்கிலிஷ் மூவீஸ் 2022
இசைமினி இங்கிலிஷ்
இசைமினி இங்கிலிஷ் 2022
இசைமினி இங்கிலிஷ் சாங்ஸ் பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
இசைமினி ஃபிரீ பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு 2022
இசைமினி ஃபிரீ பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு சாங்ஸ்
இசைமினி ஃபார் பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு
ஃபிரீ பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு இசைமினி எம்பி3 சாங்ஸ்
இசைமினி கூகிள்
சாமுண்டி படம் பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
சாமுண்டி தமிழ் மூவீஸ்
சாமுண்டி தமிழ் சாங்ஸ்
சாமுண்டி தமிழ் பாட்டு
சாமுண்டி எம்பி3 , சாமுண்டி சாங்ஸ்
ஐடியூன்ஸ் மற்றும் இசைமினி ஆடியோ சாங்ஸ்

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (அகேகே)
1. சாமுண்டி படத்திற்கு இசையமைத்தவர் யார்?
பதில்: சாமுண்டி படத்தில் அனைத்து பாடல்களுக்கும் தேவா இசையமைத்துள்ளார் .
2. சாமுண்டி படத்தின் பாடல்களை பாடியவர்கள் யார்?
பதில்: சாமுண்டி படத்தின் பாடகர்கள் எஸ். ஜானகி,எஸ்.பி. பாலசுப்ரமண்யம்.
3. சாமுண்டி படத்தில் உள்ள பாடல்கள் யாவை?
பதில்: சாமுண்டி படத்தில் உள்ள பாடல்கள் முத்து நாகை ஆகியவை ஆகும்.