சண்டக்கோழி 2

சண்டக்கோழி 2

பாடகர்கள் : ரமணி அம்மாள்,மற்றும் செந்தில் தாஸ்,யுவன் சங்கர் ராஜா,மகாலிங்கம்,யுவன் ஷங்கர் ராஜா மற்றும் குழு,கைலாஷ் கெர்
இசையமைப்பாளர் : யுவன் ஷங்கர் ராஜா

விவரங்கள் :
சண்டக்கோழி 2 என்ற தமிழ் படத்தில் பாடல்களுக்கு இசையமைத்தவர் யுவன் ஷங்கர் ராஜா. சண்டக்கோழி 2 படத்தின் பாடல்களை பாடியவர்கள் ரமணி அம்மாள்,மற்றும் செந்தில் தாஸ்,யுவன் சங்கர் ராஜா,மகாலிங்கம்,யுவன் ஷங்கர் ராஜா மற்றும் குழு,கைலாஷ் கெர். சண்டக்கோழி 2 படத்தின் அனைத்து பாடல்களை இசைமினி டே இல் கேட்டு ரசிக்கவும், மற்றும் விருப்பம் போல சண்டக்கோழி 2 படத்தின் பாட்டு டவுன்லோட் செய்யவும்.

படத்தின் அனைத்து பாடல்களும் கீழ் வருபவை

[pagelist_ext child_of=”current” image_width=”150″ image_height=”150″ ]

சண்டக்கோழி 2 தேடல் சொற்கள்:
சண்டக்கோழி 2 இசைமினி
இசைமினி 2022 தமிழ் மூவீஸ்
சண்டக்கோழி 2 இசைமினி சாங்ஸ்
சண்டக்கோழி 2 மூவீஸ்டா
இசைமினி டப்பிங் மூவீஸ்
தமிழ் ராக்கர்ஸ் இசைமினி
இசைமினி 2022 படம் பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு
தமிழ்யோகி இசைமினி
தமிழ் படம் பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு இசைமினி
இசைமினி தமிழ் ராக்கர்ஸ் 2022
இசைமினி தமிழ் மூவீஸ் 2022 பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
தமிழ் இசைமினி
இசைமினி சண்டக்கோழி 2
இசைமினி 2022 தமிழ் மூவீஸ் சண்டக்கோழி 2
இசைமினி பின்னணி இசை சண்டக்கோழி 2
இசைமினி காம் 2022 படம் பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
இசைமினி காம் டப்பிங் மூவீஸ் 2022
இசைமினி காம் 2022 தமிழ் டப்பிங் மூவீஸ்
இசைமினி காம் சாங்ஸ் வரிகள் டவுன்லோடு
இசைமினி டப்பிங் கலெக்சன்
டப்பிங் மூவீஸ் தமிழ் இசைமினி 2021
பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு மூவீஸ் இன் இசைமினி
பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு தமிழ் எம்பி3 சாங்ஸ் இசைமினி
பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு தமிழ் மூவீஸ் 2022 இசைமினி
பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு இசைமினி எம்பி3 சாங்ஸ்
இசைமினி இங்கிலிஷ் மூவீஸ் 2022
இசைமினி இங்கிலிஷ்
இசைமினி இங்கிலிஷ் 2022
இசைமினி இங்கிலிஷ் சாங்ஸ் பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
இசைமினி ஃபிரீ பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு 2022
இசைமினி ஃபிரீ பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு சாங்ஸ்
இசைமினி ஃபார் பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு
ஃபிரீ பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு இசைமினி எம்பி3 சாங்ஸ்
இசைமினி கூகிள்
சண்டக்கோழி 2 படம் பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
சண்டக்கோழி 2 தமிழ் மூவீஸ்
சண்டக்கோழி 2 தமிழ் சாங்ஸ்
சண்டக்கோழி 2 தமிழ் பாட்டு
சண்டக்கோழி 2 எம்பி3 , சண்டக்கோழி 2 சாங்ஸ்
ஐடியூன்ஸ் மற்றும் இசைமினி ஆடியோ சாங்ஸ்

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (அகேகே)
1. சண்டக்கோழி 2 படத்திற்கு இசையமைத்தவர் யார்?
பதில்: சண்டக்கோழி 2 படத்தில் அனைத்து பாடல்களுக்கும் யுவன் ஷங்கர் ராஜா இசையமைத்துள்ளார் .
2. சண்டக்கோழி 2 படத்தின் பாடல்களை பாடியவர்கள் யார்?
பதில்: சண்டக்கோழி 2 படத்தின் பாடகர்கள் ரமணி அம்மாள்,மற்றும் செந்தில் தாஸ்,யுவன் சங்கர் ராஜா,மகாலிங்கம்,யுவன் ஷங்கர் ராஜா மற்றும் குழு,கைலாஷ் கெர்.
3. சண்டக்கோழி 2 படத்தில் உள்ள பாடல்கள் யாவை?
பதில்: சண்டக்கோழி 2 படத்தில் உள்ள பாடல்கள் செங்கரத்தான் பாறையில,கம்பத்து பொண்ணு,மீசை வெச்ச வேடைக்காரன்,சூரியரும் சூரியனும்,அலாலா ஆகியவை ஆகும்.