சுகமாய் சுப்புலட்சுமி

பாடகர்கள் : சம்ஹிதா மிரா,வர்மன் இளங்கோவன்,ப்ரியசகி ராஜ்,சின்மயி,சரேஷ் டி7,ஷமேஷன் மணி மாறன்,ஜாக்,பிசிகோமந்த்ரா,கிரான்க்ஸ்டார்,புகிமான்,நிரோஷன் தனசேகரன்,அவுட்லா மலேசியா
இசையமைப்பாளர் : ஷமேஷன் மணி மாறன்

விவரங்கள் :
சுகமாய் சுப்புலட்சுமி என்ற தமிழ் படத்தில் பாடல்களுக்கு இசையமைத்தவர் ஷமேஷன் மணி மாறன். சுகமாய் சுப்புலட்சுமி படத்தின் பாடல்களை பாடியவர்கள் சம்ஹிதா மிரா,வர்மன் இளங்கோவன்,ப்ரியசகி ராஜ்,சின்மயி,சரேஷ் டி7,ஷமேஷன் மணி மாறன்,ஜாக்,பிசிகோமந்த்ரா,கிரான்க்ஸ்டார்,புகிமான்,நிரோஷன் தனசேகரன்,அவுட்லா மலேசியா. சுகமாய் சுப்புலட்சுமி படத்தின் அனைத்து பாடல்களை இசைமினி டே இல் கேட்டு ரசிக்கவும், மற்றும் விருப்பம் போல சுகமாய் சுப்புலட்சுமி படத்தின் பாட்டு டவுன்லோட் செய்யவும்.

படத்தின் அனைத்து பாடல்களும் கீழ் வருபவை

[pagelist_ext child_of=”current” image_width=”150″ image_height=”150″ ]

சுகமாய் சுப்புலட்சுமி தேடல் சொற்கள்:
சுகமாய் சுப்புலட்சுமி இசைமினி
இசைமினி 2022 தமிழ் மூவீஸ்
சுகமாய் சுப்புலட்சுமி இசைமினி சாங்ஸ்
சுகமாய் சுப்புலட்சுமி மூவீஸ்டா
இசைமினி டப்பிங் மூவீஸ்
தமிழ் ராக்கர்ஸ் இசைமினி
இசைமினி 2022 படம் பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு
தமிழ்யோகி இசைமினி
தமிழ் படம் பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு இசைமினி
இசைமினி தமிழ் ராக்கர்ஸ் 2022
இசைமினி தமிழ் மூவீஸ் 2022 பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
தமிழ் இசைமினி
இசைமினி சுகமாய் சுப்புலட்சுமி
இசைமினி 2022 தமிழ் மூவீஸ் சுகமாய் சுப்புலட்சுமி
இசைமினி பின்னணி இசை சுகமாய் சுப்புலட்சுமி
இசைமினி காம் 2022 படம் பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
இசைமினி காம் டப்பிங் மூவீஸ் 2022
இசைமினி காம் 2022 தமிழ் டப்பிங் மூவீஸ்
இசைமினி காம் சாங்ஸ் வரிகள் டவுன்லோடு
இசைமினி டப்பிங் கலெக்சன்
டப்பிங் மூவீஸ் தமிழ் இசைமினி 2021
பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு மூவீஸ் இன் இசைமினி
பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு தமிழ் எம்பி3 சாங்ஸ் இசைமினி
பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு தமிழ் மூவீஸ் 2022 இசைமினி
பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு இசைமினி எம்பி3 சாங்ஸ்
இசைமினி இங்கிலிஷ் மூவீஸ் 2022
இசைமினி இங்கிலிஷ்
இசைமினி இங்கிலிஷ் 2022
இசைமினி இங்கிலிஷ் சாங்ஸ் பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
இசைமினி ஃபிரீ பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு 2022
இசைமினி ஃபிரீ பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு சாங்ஸ்
இசைமினி ஃபார் பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு
ஃபிரீ பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு இசைமினி எம்பி3 சாங்ஸ்
இசைமினி கூகிள்
சுகமாய் சுப்புலட்சுமி படம் பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
சுகமாய் சுப்புலட்சுமி தமிழ் மூவீஸ்
சுகமாய் சுப்புலட்சுமி தமிழ் சாங்ஸ்
சுகமாய் சுப்புலட்சுமி தமிழ் பாட்டு
சுகமாய் சுப்புலட்சுமி எம்பி3 , சுகமாய் சுப்புலட்சுமி சாங்ஸ்
ஐடியூன்ஸ் மற்றும் இசைமினி ஆடியோ சாங்ஸ்

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (அகேகே)
1. சுகமாய் சுப்புலட்சுமி படத்திற்கு இசையமைத்தவர் யார்?
பதில்: சுகமாய் சுப்புலட்சுமி படத்தில் அனைத்து பாடல்களுக்கும் ஷமேஷன் மணி மாறன் இசையமைத்துள்ளார் .
2. சுகமாய் சுப்புலட்சுமி படத்தின் பாடல்களை பாடியவர்கள் யார்?
பதில்: சுகமாய் சுப்புலட்சுமி படத்தின் பாடகர்கள் சம்ஹிதா மிரா,வர்மன் இளங்கோவன்,ப்ரியசகி ராஜ்,சின்மயி,சரேஷ் டி7,ஷமேஷன் மணி மாறன்,ஜாக்,பிசிகோமந்த்ரா,கிரான்க்ஸ்டார்,புகிமான்,நிரோஷன் தனசேகரன்,அவுட்லா மலேசியா.
3. சுகமாய் சுப்புலட்சுமி படத்தில் உள்ள பாடல்கள் யாவை?
பதில்: சுகமாய் சுப்புலட்சுமி படத்தில் உள்ள பாடல்கள் நியாயம்தானா,வாழ்க்கை ஒரு பரிசு,ஆசை கீர்த்தனை,செய்தான் நண்பன்,சுகமாய் சுப்புலட்சுமி,சரித்திரம் படைதிடு ஆகியவை ஆகும்.