பாபு பாபு எங்கே

This content is also available in: English

பாடகர்கள்: பி.சுசீலா
இசையமைப்பாளர்: சங்கர் கணேஷ்
படம்: தாய் மீட்டு சத்தியம்

இந்த பாடலை பற்றி :
தாய் மீட்டு சத்தியம் படத்திலிருந்து பாபு பாபு எங்கே என்ற பாடலை பாடிய பாடகர்கள் பி.சுசீலா. இந்த பாடலுக்கு இசையமைத்த இசையமைப்பாளர் சங்கர் கணேஷ்.பாபு பாபு எங்கே பாடல் வரிகள் கீழே உள்ளது.

தாய் மீட்டு சத்தியம் படத்தின் பாபு பாபு எங்கே பாடலின் வரிகள்

பெண் : ஆ……ஆ….ஆ…..ஆ……ஆ……ஆ…..
உறவும் உண்டு பிரிவும் உண்டு உலகிலே
ஆ…….ஆ……ஆ……ஆ…….
வரவும் உண்டு செலவும் உண்டு வாழ்விலே…..
ஆ……ஆ…….ஆ……..ஆ……..
பெண் : நீயும் நானும் இங்கு வாழும் வாழ்க்கை
ஒரு கூட்டல் கணக்குத்தான்
எப்போதும் கூட்டல் கணக்குத்தான்
பெண் : நீயும் நானும் இங்கு வாழும் வாழ்க்கை
ஒரு கூட்டல் கணக்குத்தான்
எப்போதும் கூட்டல் கணக்குத்தான்
கழித்தல் என்பதே இனியது இல்லை
பெருக்கல் என்பது அதன் எல்லை
கழித்தல் என்பதே இனியது இல்லை
பெருக்கல் என்பது அதன் எல்லை
இருக்கும் வரையிலும் இருவர் வாழ்விலும்
கூட்டல் கணக்குத்தான்
எப்போதும் கூட்டல் கணக்குத்தான்
பெண் : நீயும் நானும் இங்கு வாழும் வாழ்க்கை
ஒரு கூட்டல் கணக்குத்தான்
எப்போதும் கூட்டல் கணக்குத்தான்
பெண் : ஆ……ஆ…….ஆ……..ஆ……..ஆ……..ஆ…..
நெஞ்சம் நினைப்பதற்கே
இளமை ரசிப்பதற்கே
கனிகள் சுவைப்பதற்கே கைகள் கொடுப்பதற்கே
பெண் : ஆ……ஆ…….ஆ……..ஆ……..ஆ……..ஆ…..
பெண் : துள்ளி துள்ளி இங்கு துடிக்குது மனசு
கிள்ளி கிள்ளி நெஞ்சை கிளறுது வயசு
துள்ளி துள்ளி இங்கு துடிக்குது மனசு
கிள்ளி கிள்ளி நெஞ்சை கிளறுது வயசு
அள்ளி அள்ளி நான் தருவேன் பரிசு
கூட்டல் கணக்குத்தான்
எப்போதும் கூட்டல் கணக்குத்தான்
பெண் : நீயும் நானும் இங்கு வாழும் வாழ்க்கை
ஒரு கூட்டல் கணக்குத்தான்
எப்போதும் கூட்டல் கணக்குத்தான்
பெண் : நீயும் நானும் இங்கு வாழும் வாழ்க்கை
ஒரு கூட்டல் கணக்குத்தான்
எப்போதும் கூட்டல் கணக்குத்தான்

தாய் மீட்டு சத்தியம் படத்தின் மற்ற பாடல்கள்

பாபு பாபு எங்கே தேடல் சொற்கள்:
பாபு பாபு எங்கே எம்பி3 வரிகள் டவுன்லோடு
தமிழ் பாட்டு பாபு பாபு எங்கே வரிகள் டவுன்லோடு
டவுன்லோடு பாபு பாபு எங்கே.எம்பி3 பாட்டு
www வரிகள் டவுன்லோடு பாபு பாபு எங்கே பாட்டு
பாபு பாபு எங்கே ஐடியூன்ஸ், பாபு பாபு எங்கே tamil2lyrics
தாய் மீட்டு சத்தியம் பாபு பாபு எங்கே
பாபு பாபு எங்கே பாட்டு வரிகள்
பாபு பாபு எங்கே படத்தின் பேர்
பாபு பாபு எங்கே ரிங்டோன்
பாபு பாபு எங்கே வரிகள்
பாடல் பாபு பாபு எங்கே
சங்கர் கணேஷ் பாபு பாபு எங்கே