திருடாதே பாப்பா திருடாதே

பாடகர்கள் : சங்கரி க்ரிஷ்,ஸ்ட்டீஸ்,குமரேஷ் கமலகண்ணன்,யாஸ்மின் ஜே.கே,அரவிந்த் ராஜ்
இசையமைப்பாளர் : ஸ்ட்டீஸ்

விவரங்கள் :
திருடாதே பாப்பா திருடாதே என்ற தமிழ் படத்தில் பாடல்களுக்கு இசையமைத்தவர் ஸ்ட்டீஸ். திருடாதே பாப்பா திருடாதே படத்தின் பாடல்களை பாடியவர்கள் சங்கரி க்ரிஷ்,ஸ்ட்டீஸ்,குமரேஷ் கமலகண்ணன்,யாஸ்மின் ஜே.கே,அரவிந்த் ராஜ். திருடாதே பாப்பா திருடாதே படத்தின் அனைத்து பாடல்களை இசைமினி டே இல் கேட்டு ரசிக்கவும், மற்றும் விருப்பம் போல திருடாதே பாப்பா திருடாதே படத்தின் பாட்டு டவுன்லோட் செய்யவும்.

படத்தின் அனைத்து பாடல்களும் கீழ் வருபவை

[pagelist_ext child_of=”current” image_width=”150″ image_height=”150″ ]

திருடாதே பாப்பா திருடாதே தேடல் சொற்கள்:
திருடாதே பாப்பா திருடாதே இசைமினி
இசைமினி 2022 தமிழ் மூவீஸ்
திருடாதே பாப்பா திருடாதே இசைமினி சாங்ஸ்
திருடாதே பாப்பா திருடாதே மூவீஸ்டா
இசைமினி டப்பிங் மூவீஸ்
தமிழ் ராக்கர்ஸ் இசைமினி
இசைமினி 2022 படம் பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு
தமிழ்யோகி இசைமினி
தமிழ் படம் பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு இசைமினி
இசைமினி தமிழ் ராக்கர்ஸ் 2022
இசைமினி தமிழ் மூவீஸ் 2022 பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
தமிழ் இசைமினி
இசைமினி திருடாதே பாப்பா திருடாதே
இசைமினி 2022 தமிழ் மூவீஸ் திருடாதே பாப்பா திருடாதே
இசைமினி பின்னணி இசை திருடாதே பாப்பா திருடாதே
இசைமினி காம் 2022 படம் பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
இசைமினி காம் டப்பிங் மூவீஸ் 2022
இசைமினி காம் 2022 தமிழ் டப்பிங் மூவீஸ்
இசைமினி காம் சாங்ஸ் வரிகள் டவுன்லோடு
இசைமினி டப்பிங் கலெக்சன்
டப்பிங் மூவீஸ் தமிழ் இசைமினி 2021
பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு மூவீஸ் இன் இசைமினி
பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு தமிழ் எம்பி3 சாங்ஸ் இசைமினி
பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு தமிழ் மூவீஸ் 2022 இசைமினி
பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு இசைமினி எம்பி3 சாங்ஸ்
இசைமினி இங்கிலிஷ் மூவீஸ் 2022
இசைமினி இங்கிலிஷ்
இசைமினி இங்கிலிஷ் 2022
இசைமினி இங்கிலிஷ் சாங்ஸ் பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
இசைமினி ஃபிரீ பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு 2022
இசைமினி ஃபிரீ பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு சாங்ஸ்
இசைமினி ஃபார் பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு
ஃபிரீ பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு இசைமினி எம்பி3 சாங்ஸ்
இசைமினி கூகிள்
திருடாதே பாப்பா திருடாதே படம் பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
திருடாதே பாப்பா திருடாதே தமிழ் மூவீஸ்
திருடாதே பாப்பா திருடாதே தமிழ் சாங்ஸ்
திருடாதே பாப்பா திருடாதே தமிழ் பாட்டு
திருடாதே பாப்பா திருடாதே எம்பி3 , திருடாதே பாப்பா திருடாதே சாங்ஸ்
ஐடியூன்ஸ் மற்றும் இசைமினி ஆடியோ சாங்ஸ்

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (அகேகே)
1. திருடாதே பாப்பா திருடாதே படத்திற்கு இசையமைத்தவர் யார்?
பதில்: திருடாதே பாப்பா திருடாதே படத்தில் அனைத்து பாடல்களுக்கும் ஸ்ட்டீஸ் இசையமைத்துள்ளார் .
2. திருடாதே பாப்பா திருடாதே படத்தின் பாடல்களை பாடியவர்கள் யார்?
பதில்: திருடாதே பாப்பா திருடாதே படத்தின் பாடகர்கள் சங்கரி க்ரிஷ்,ஸ்ட்டீஸ்,குமரேஷ் கமலகண்ணன்,யாஸ்மின் ஜே.கே,அரவிந்த் ராஜ்.
3. திருடாதே பாப்பா திருடாதே படத்தில் உள்ள பாடல்கள் யாவை?
பதில்: திருடாதே பாப்பா திருடாதே படத்தில் உள்ள பாடல்கள் நீ அருகில் வா,வலிக்கிறதே,நெஞ்சுக்குள்ளே,தீய வழியிலே ஆகியவை ஆகும்.