காதல காதலா

பாடகர்கள் : கமல் ஹாசன்,உதித் நாராயண்,பவதாரணி,ஹரிஹரண்,ஸ்ரீ பிரியா,கார்த்திக் ராஜா,கவிதா பாட்வல்
இசையமைப்பாளர் : கார்த்திக் ராஜா

விவரங்கள் :
காதல காதலா என்ற தமிழ் படத்தில் பாடல்களுக்கு இசையமைத்தவர் கார்த்திக் ராஜா. காதல காதலா படத்தின் பாடல்களை பாடியவர்கள் கமல் ஹாசன்,உதித் நாராயண்,பவதாரணி,ஹரிஹரண்,ஸ்ரீ பிரியா,கார்த்திக் ராஜா,கவிதா பாட்வல். காதல காதலா படத்தின் அனைத்து பாடல்களை இசைமினி டே இல் கேட்டு ரசிக்கவும், மற்றும் விருப்பம் போல காதல காதலா படத்தின் பாட்டு டவுன்லோட் செய்யவும்.

படத்தின் அனைத்து பாடல்களும் கீழ் வருபவை

[pagelist_ext child_of=”current” image_width=”150″ image_height=”150″ ]

காதல காதலா தேடல் சொற்கள்:
காதல காதலா இசைமினி
இசைமினி 2022 தமிழ் மூவீஸ்
காதல காதலா இசைமினி சாங்ஸ்
காதல காதலா மூவீஸ்டா
இசைமினி டப்பிங் மூவீஸ்
தமிழ் ராக்கர்ஸ் இசைமினி
இசைமினி 2022 படம் பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு
தமிழ்யோகி இசைமினி
தமிழ் படம் பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு இசைமினி
இசைமினி தமிழ் ராக்கர்ஸ் 2022
இசைமினி தமிழ் மூவீஸ் 2022 பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
தமிழ் இசைமினி
இசைமினி காதல காதலா
இசைமினி 2022 தமிழ் மூவீஸ் காதல காதலா
இசைமினி பின்னணி இசை காதல காதலா
இசைமினி காம் 2022 படம் பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
இசைமினி காம் டப்பிங் மூவீஸ் 2022
இசைமினி காம் 2022 தமிழ் டப்பிங் மூவீஸ்
இசைமினி காம் சாங்ஸ் வரிகள் டவுன்லோடு
இசைமினி டப்பிங் கலெக்சன்
டப்பிங் மூவீஸ் தமிழ் இசைமினி 2021
பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு மூவீஸ் இன் இசைமினி
பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு தமிழ் எம்பி3 சாங்ஸ் இசைமினி
பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு தமிழ் மூவீஸ் 2022 இசைமினி
பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு இசைமினி எம்பி3 சாங்ஸ்
இசைமினி இங்கிலிஷ் மூவீஸ் 2022
இசைமினி இங்கிலிஷ்
இசைமினி இங்கிலிஷ் 2022
இசைமினி இங்கிலிஷ் சாங்ஸ் பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
இசைமினி ஃபிரீ பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு 2022
இசைமினி ஃபிரீ பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு சாங்ஸ்
இசைமினி ஃபார் பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு
ஃபிரீ பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு இசைமினி எம்பி3 சாங்ஸ்
இசைமினி கூகிள்
காதல காதலா படம் பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
காதல காதலா தமிழ் மூவீஸ்
காதல காதலா தமிழ் சாங்ஸ்
காதல காதலா தமிழ் பாட்டு
காதல காதலா எம்பி3 , காதல காதலா சாங்ஸ்
ஐடியூன்ஸ் மற்றும் இசைமினி ஆடியோ சாங்ஸ்

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (அகேகே)
1. காதல காதலா படத்திற்கு இசையமைத்தவர் யார்?
பதில்: காதல காதலா படத்தில் அனைத்து பாடல்களுக்கும் கார்த்திக் ராஜா இசையமைத்துள்ளார் .
2. காதல காதலா படத்தின் பாடல்களை பாடியவர்கள் யார்?
பதில்: காதல காதலா படத்தின் பாடகர்கள் கமல் ஹாசன்,உதித் நாராயண்,பவதாரணி,ஹரிஹரண்,ஸ்ரீ பிரியா,கார்த்திக் ராஜா,கவிதா பாட்வல்.
3. காதல காதலா படத்தில் உள்ள பாடல்கள் யாவை?
பதில்: காதல காதலா படத்தில் உள்ள பாடல்கள் காசுமேல காசுவந்து,லைலா லைலா,சரவண பவா,மடோனா பாடலா நீ ஆகியவை ஆகும்.