மரந்தேன் மன்னித்தேன்

மரந்தேன் மன்னித்தேன்

பாடகர்கள் : ஸ்ரீவர்தினி
இசையமைப்பாளர் : இளையராஜா

விவரங்கள் :
மரந்தேன் மன்னித்தேன் என்ற தமிழ் படத்தில் பாடல்களுக்கு இசையமைத்தவர் இளையராஜா. மரந்தேன் மன்னித்தேன் படத்தின் பாடல்களை பாடியவர்கள் ஸ்ரீவர்தினி. மரந்தேன் மன்னித்தேன் படத்தின் அனைத்து பாடல்களை இசைமினி டே இல் கேட்டு ரசிக்கவும், மற்றும் விருப்பம் போல மரந்தேன் மன்னித்தேன் படத்தின் பாட்டு டவுன்லோட் செய்யவும்.

படத்தின் அனைத்து பாடல்களும் கீழ் வருபவை

[pagelist_ext child_of=”current” image_width=”150″ image_height=”150″ ]

மரந்தேன் மன்னித்தேன் தேடல் சொற்கள்:
மரந்தேன் மன்னித்தேன் இசைமினி
இசைமினி 2022 தமிழ் மூவீஸ்
மரந்தேன் மன்னித்தேன் இசைமினி சாங்ஸ்
மரந்தேன் மன்னித்தேன் மூவீஸ்டா
இசைமினி டப்பிங் மூவீஸ்
தமிழ் ராக்கர்ஸ் இசைமினி
இசைமினி 2022 படம் பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு
தமிழ்யோகி இசைமினி
தமிழ் படம் பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு இசைமினி
இசைமினி தமிழ் ராக்கர்ஸ் 2022
இசைமினி தமிழ் மூவீஸ் 2022 பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
தமிழ் இசைமினி
இசைமினி மரந்தேன் மன்னித்தேன்
இசைமினி 2022 தமிழ் மூவீஸ் மரந்தேன் மன்னித்தேன்
இசைமினி பின்னணி இசை மரந்தேன் மன்னித்தேன்
இசைமினி காம் 2022 படம் பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
இசைமினி காம் டப்பிங் மூவீஸ் 2022
இசைமினி காம் 2022 தமிழ் டப்பிங் மூவீஸ்
இசைமினி காம் சாங்ஸ் வரிகள் டவுன்லோடு
இசைமினி டப்பிங் கலெக்சன்
டப்பிங் மூவீஸ் தமிழ் இசைமினி 2021
பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு மூவீஸ் இன் இசைமினி
பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு தமிழ் எம்பி3 சாங்ஸ் இசைமினி
பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு தமிழ் மூவீஸ் 2022 இசைமினி
பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு இசைமினி எம்பி3 சாங்ஸ்
இசைமினி இங்கிலிஷ் மூவீஸ் 2022
இசைமினி இங்கிலிஷ்
இசைமினி இங்கிலிஷ் 2022
இசைமினி இங்கிலிஷ் சாங்ஸ் பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
இசைமினி ஃபிரீ பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு 2022
இசைமினி ஃபிரீ பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு சாங்ஸ்
இசைமினி ஃபார் பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு
ஃபிரீ பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு இசைமினி எம்பி3 சாங்ஸ்
இசைமினி கூகிள்
மரந்தேன் மன்னித்தேன் படம் பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
மரந்தேன் மன்னித்தேன் தமிழ் மூவீஸ்
மரந்தேன் மன்னித்தேன் தமிழ் சாங்ஸ்
மரந்தேன் மன்னித்தேன் தமிழ் பாட்டு
மரந்தேன் மன்னித்தேன் எம்பி3 , மரந்தேன் மன்னித்தேன் சாங்ஸ்
ஐடியூன்ஸ் மற்றும் இசைமினி ஆடியோ சாங்ஸ்

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (அகேகே)
1. மரந்தேன் மன்னித்தேன் படத்திற்கு இசையமைத்தவர் யார்?
பதில்: மரந்தேன் மன்னித்தேன் படத்தில் அனைத்து பாடல்களுக்கும் இளையராஜா இசையமைத்துள்ளார் .
2. மரந்தேன் மன்னித்தேன் படத்தின் பாடல்களை பாடியவர்கள் யார்?
பதில்: மரந்தேன் மன்னித்தேன் படத்தின் பாடகர்கள் ஸ்ரீவர்தினி.
3. மரந்தேன் மன்னித்தேன் படத்தில் உள்ள பாடல்கள் யாவை?
பதில்: மரந்தேன் மன்னித்தேன் படத்தில் உள்ள பாடல்கள் ராத்திரி நேரத்து பாடு இது ஆகியவை ஆகும்.