மரு மலர்ச்சி

மரு மலர்ச்சி

பாடகர்கள் : கே.எஸ். சித்ரா,பி. உன்னிகிருஷ்ணன்,எஸ்.எ. ராஜ்குமார்
இசையமைப்பாளர் : எஸ்.எ. ராஜ்குமாா்

விவரங்கள் :
மரு மலர்ச்சி என்ற தமிழ் படத்தில் பாடல்களுக்கு இசையமைத்தவர் எஸ்.எ. ராஜ்குமாா். மரு மலர்ச்சி படத்தின் பாடல்களை பாடியவர்கள் கே.எஸ். சித்ரா,பி. உன்னிகிருஷ்ணன்,எஸ்.எ. ராஜ்குமார். மரு மலர்ச்சி படத்தின் அனைத்து பாடல்களை இசைமினி டே இல் கேட்டு ரசிக்கவும், மற்றும் விருப்பம் போல மரு மலர்ச்சி படத்தின் பாட்டு டவுன்லோட் செய்யவும்.

படத்தின் அனைத்து பாடல்களும் கீழ் வருபவை

[pagelist_ext child_of=”current” image_width=”150″ image_height=”150″ ]

மரு மலர்ச்சி தேடல் சொற்கள்:
மரு மலர்ச்சி இசைமினி
இசைமினி 2022 தமிழ் மூவீஸ்
மரு மலர்ச்சி இசைமினி சாங்ஸ்
மரு மலர்ச்சி மூவீஸ்டா
இசைமினி டப்பிங் மூவீஸ்
தமிழ் ராக்கர்ஸ் இசைமினி
இசைமினி 2022 படம் பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு
தமிழ்யோகி இசைமினி
தமிழ் படம் பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு இசைமினி
இசைமினி தமிழ் ராக்கர்ஸ் 2022
இசைமினி தமிழ் மூவீஸ் 2022 பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
தமிழ் இசைமினி
இசைமினி மரு மலர்ச்சி
இசைமினி 2022 தமிழ் மூவீஸ் மரு மலர்ச்சி
இசைமினி பின்னணி இசை மரு மலர்ச்சி
இசைமினி காம் 2022 படம் பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
இசைமினி காம் டப்பிங் மூவீஸ் 2022
இசைமினி காம் 2022 தமிழ் டப்பிங் மூவீஸ்
இசைமினி காம் சாங்ஸ் வரிகள் டவுன்லோடு
இசைமினி டப்பிங் கலெக்சன்
டப்பிங் மூவீஸ் தமிழ் இசைமினி 2021
பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு மூவீஸ் இன் இசைமினி
பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு தமிழ் எம்பி3 சாங்ஸ் இசைமினி
பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு தமிழ் மூவீஸ் 2022 இசைமினி
பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு இசைமினி எம்பி3 சாங்ஸ்
இசைமினி இங்கிலிஷ் மூவீஸ் 2022
இசைமினி இங்கிலிஷ்
இசைமினி இங்கிலிஷ் 2022
இசைமினி இங்கிலிஷ் சாங்ஸ் பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
இசைமினி ஃபிரீ பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு 2022
இசைமினி ஃபிரீ பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு சாங்ஸ்
இசைமினி ஃபார் பாட்டு வரிகள் டவுன்லோடு
ஃபிரீ பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு இசைமினி எம்பி3 சாங்ஸ்
இசைமினி கூகிள்
மரு மலர்ச்சி படம் பாடல் வரிகள் டவுன்லோடு
மரு மலர்ச்சி தமிழ் மூவீஸ்
மரு மலர்ச்சி தமிழ் சாங்ஸ்
மரு மலர்ச்சி தமிழ் பாட்டு
மரு மலர்ச்சி எம்பி3 , மரு மலர்ச்சி சாங்ஸ்
ஐடியூன்ஸ் மற்றும் இசைமினி ஆடியோ சாங்ஸ்

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (அகேகே)
1. மரு மலர்ச்சி படத்திற்கு இசையமைத்தவர் யார்?
பதில்: மரு மலர்ச்சி படத்தில் அனைத்து பாடல்களுக்கும் எஸ்.எ. ராஜ்குமாா் இசையமைத்துள்ளார் .
2. மரு மலர்ச்சி படத்தின் பாடல்களை பாடியவர்கள் யார்?
பதில்: மரு மலர்ச்சி படத்தின் பாடகர்கள் கே.எஸ். சித்ரா,பி. உன்னிகிருஷ்ணன்,எஸ்.எ. ராஜ்குமார்.
3. மரு மலர்ச்சி படத்தில் உள்ள பாடல்கள் யாவை?
பதில்: மரு மலர்ச்சி படத்தில் உள்ள பாடல்கள் நந்திரி சொல்ல உனக்கு,கம்பனுக்கு காய் கொடுது ஆகியவை ஆகும்.